Sketchup – szkolenie

SketchUp służy do modelowania parametrycznego. Pozwala na tworzenie wizualizacji koncepcyjnych, których wyraz można wzbogacić posługując się zewnętrznymi silnikami renderującymi np.: Kerkythea, Luxerender…

Dla kogo kierowane jest to szkolenie?

SketchUp jest najczęściej wykorzystywany w zastosowaniach zawodowych, na potrzeby tworzenia rysunków złożeniowych, wykonawczych z wymiarowaniem oraz jako program do wciągania modeli w przestrzeń 3D, która następnie ma być renderowana w silnikach renderujących umożliwiających uzyskanie fotorealistycznego efektu.

Czego nauczamy?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do:

 • samodzielnego modelowania projektów przestrzennych 3D w programie 3D,
 • tworzenia dokumentacji projektowej 2D na podstawie projektów 3D – rzuty i przekroje,
 • tworzenia profesjonalnych wizualizacji.

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu:
  • omówienie interfejsu
  • nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami interfejsu
  • włączanie pluginów dodanych do programu
  • właściwości programu
 2. Rysowanie podstawowych obiektów:
  • kreślenie obiektów płaskich za pomocą narzędzi rysowania: Prostokąt, Okrąg, Wielokąt, Linia, Łuk, Ręczne szkicowanie,
  • kreślenie obiektów płaskich z wykorzystaniem plugin- ów
  • rysowanie prostych brył (prostopadłościan, walec, graniastosłup, ostrosłup, sfera, stożek itp.)
  • operacje narzędziami pomocniczymi rysowania obiektów: Zaznaczanie, Kopiowanie, Przesuwanie, operacje kamerami, określanie kierunku rysowania po osi)
  • stosowanie linii konstrukcyjnych
  • tworzenie przekrojów
  • narzędzia grupowania i tworzenia komponentów
 3. Modelowanie:
  • modelowanie obiektów narzędziami: Przesuń, Obrót, Wyciągnij, Wyciągnij wzdłuż, Skala, Odsunięcie
  • modelowanie poprzez edycję wierzchołków, krawędzi i płaszczyzn
  • modelowanie obiektów poprzez użycie narzędzia Przecięcie
  • tworzenie terenu za pomocą narzędzi Piaskownica
 4. Materiały i tekstury:
  • korzystanie z gotowej biblioteki materiałów
  • tworzenie własnych materiałów
  • dodawanie tekstur do obiektów
 5. Oświetlenie i kamery:
  • światło i zarządzanie ustawieniami słońca i cieni
  • wykorzystanie narzędzi Kamera do usprawnienia pracy podczas tworzenia obiektów i scen
  • tworzenie widoków z kamery, zmiana kąta widzenia
  • animacje
 6. 6. Import i eksport do innych formatów.
 7. 7. Narzędzia wsparcia projektowego.
 8. 8. Warstwy, wymiary.

Informacje organizacyjne

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 20