Blender szkolenie

Blender szkolenie profilowane do potrzeb uczestników

Blender to przyjazny użytkownikowi, darmowy program umożliwiający tworzenie grafiki w przestrzeni 3D generowanej przez komputer.

W Blenderze można stworzyć:

 • modele 3D obiektów, w tym do gier komputerowych, druku 3D,
 • nieruchome obrazy – np. wizualizacje architektoniczne, packshot-y
 • fotorealistyczne i stylizowane produkcje filmowe,
 • gry komputerowe i interaktywne prezentacje 3D, które można integrować ze stronami WWW.

Praca w Blenderze jest bardzo efektywna z uwagi na liczne skróty klawiszowe, które przyswaja się w miarę poznawania programu.

Dla kogo kierowane jest to szkolenie?

Graficy 3D, architekci wnętrz, projektanci posługują się Blenderem lub jego płatnymi odpowiednikami. Blenderem wspierają się także graficy 2D.
W pracy polegającej na tworzeniu grafiki 3D i animacji znajdą Państwo ciekawy temat do studiów, eksperymentów, kreatywnej zabawy lub komercyjnego realizowania projektów.

Czego nauczamy?

Celem szkolenia jest nauczenie modelowania obiektów o kształtach organicznych i o twardych krawędziach, teksturowania, renderowania i oświetlania. Uczymy także jak wykonać prostą, ale zarazem zautomatyzowaną animację, w której wykorzystywane jest wiele mechanizmów upraszczających pracę.

Program zajęć z Blendera

O ile to możliwe – głównie podczas zajęć indywidualnych – program kursu jest adaptowany do potrzeb uczestnika z uwagi na szeroki bardzo zakres tematów możliwych do zrealizowania. Tematy zagadnień podstawowych poruszanych podczas szkolenia:

 1. dostosowanie interfejsu programu do potrzeb użytkownika
 2. omówienie interfejsu programu i podstawowych zasad tworzenia prostych obiektów w programie Blender
 3. importowanie scen i obiektów z innych plików .blend
 4. ustawianie parametru projektu
 5. nawigacja w przestrzeni 3D, ustalanie „środków ciężkości obiektów”
 6. tworzenie prostych obiektów
 7. narzędzia wybierania obiektów
 8. operacje na wierzchołkach, krawędziach, ściankach
 9. ćwiczenia różnych technik modelowania
 10. naprawianie siatek obiektów
 11. operacje na obiektach bryłowych (łączenie, dzielenie, wydzielanie)
 12. praca z obiektami tekstowymi
 13. materiały, textury, uv-mapping
 14. ukrywanie obiektów w scenie
 15. rodzaje świateł i różne techniki oświetlania sceny
 16. podstawy ustawień renderingu
 17. wewnętrzne silniki renderujące: Blender Internal Renderer, Cycles, EEVEE ( Blender 2.80 + )
 18. renderowanie

Ponadto możliwe tematy do zrealizowania:

 1. importowanie i eksportowanie z i do formatów obcych
 2. tworzenie bardziej złożonych obiektów
 3. praktyczne wykorzystanie modyfikatorów
 4. deformacje obiektów
 5. praca z krzywymi i obiektami generowanymi z krzywych
 6. praca z podkładem graficznym
 7. wypiekanie na teksturach
 8. subsuface scattering (SSS)
 9. praca z warstwami a renderowanie
 10. grupowanie obiektów
 11. operacje boollen-owskie na prostych obiektach
 12. systemy cząsteczkowe
 13. animowanie obiektów za pomocą klatek kluczowych
 14. animacja za pomocą shape_keys
 15. wykorzystanie kości
 16. tworzenie driver-ów do animacji
 17. praca z kamerami
 18. animowanie kamery po ścieżce ruchu
 19. zewnętrze silniki renderujące LuxCoreRender i Yafaray
 20. postprocesing – compositing, efekty specjalne w Blenderze i montaż materiałów filmowych
 21. keying/bluebox/greenscreen
 22. efektywne przenoszenie projektów między komputerami

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia odbywające się w dni robocze (cztery kolejne dni) i zajęcia indywidualne (dogodne terminy)

Blender szkolenie – tryb kursu: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 20
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)