3dsMax szkolenie

3DS MAX jest programem służącym do projektowania realistycznych wizualizacji 3D i animowania ich a następnie przenoszenia do obrazów rastrowych statycznych i w formie wideo. Program wykorzystywany jest również w projekcji filmów animowanych np. „Shrek”, efektów specjalnych w filmach np. „Avatar”, gier np. Wiedźmin.

W 3Ds Max-ie można stworzyć:

 • modele 3D obiektów, w tym do gier komputerowych,
 • nieruchome obrazy – np. wizualizacje architektoniczne,
 • fotorealistyczne i stylizowane produkcje filmowe,

Do kogo kierowane jest to szkolnie?

3Ds Max używają profesjonalni graficy 3D, architekci wnętrz, projektanci.

W pracy polegającej na tworzeniu grafiki 3D i animacji znajdą Państwo ciekawy temat do studiów, eksperymentów, kreatywnej zabawy lub komercyjnego realizowania projektów.

Czego nauczamy?

Nauczamy tworzenia scen 3D w sposób możliwie kompletny, szczególny nacisk kładąc na wskazanie optymalnego doboru narzędzi w celu optymalizacji czasu realizacji projektów, co jest bardzo ważne w przypadku wykonywania komercyjnych projektów.

Program zajęć

 1. Omówienie Interfejsu programu
  • budowa interfejsu programu
  • ustawienia parametrów użytkownika
  • posługiwanie się układami współrzędnych
  • ustawianie widoku w rzutniach
  • narzędzia ustawienia interfejsu
 2. Rysowanie obiektów Podstawowych
  • tworzenie obiektów typu Primitives I Extend Primitives
  • zmiana parametrów wielkości obiektów w zakładce modyfikacje
  • transformacje i modyfikacje obiektów podstawowych
  • Podstawy animacji przekształceń obiektów
 3. Modelowanie obiektów siatkowych
  • zamiana obiektów 3D na obiekty typu Mash, Poly, NURBS, Patch
  • modelowanie obiektów siatkowych za pomocą narzędzi transformacji i modyfikacji
  • wewnętrzne narzędzia modelowania obiektów siatkowych po: punkcie, krawędzi, ściance
 4. Rysowanie obiektów płaskich i zamiana na obiekty 3D
  • rysowanie parametryczne obiektów płaskich typu Shapes i NURMS
  • zamiana obiektów płaskich na obiekty edytowalne
  • tworzenie z obiektów płaskich obiektów 3D za pomocą modyfikatorów
  • tworzenie z obiektów płaskich obiektów 3D z przekrojów
  • Lofting
 5. Modelowanieza pomocą narzędzi Compound Obiekt
  • modelowanie za pomocą Merge and Shapes, Terian, Conect
  • zamianaobiektów płaskich na obiekty renderowalne
  • przeprowadzanie operacji Boolenowskich na obiektach 3D i animacja tych operacji
 6. Transformacje obiektów
  • podstawowe narzędzia transformacj: Move, Rotate, Scale
  • pozostałe narzędzia transformacji narzędzia transformacji obiektów
 7. Modyfikacje obiektów
  • modelowanie obiektów za pomocą modyfikatorów fizycznych
  • optymalizacja obiektów za pomocą modyfikatorów
  • dodawanie właściwości fizycznych ciał za pomocą modyfikatorów takich jak tkanina, włosy
 8. Grupowanie obiektów
  • tworzenie grup obiektów
  • dodawanie i odejmowanie obiektów w grupach
  • zmiana parametrów poszczególnych obiektów w grupach
  • dodawanie materiałów do poszczególnych obiektów w grupach
  • rozgrupowywanie obiektów
  • tworzenie grup typu assemble
 9. Podstawy pracy z warstwami
  • tworzenie warstw i umieszczanie obiektów nawarstwach
  • zarządzanie warstwami ukrywanie warstw lub obiektów na warstwach, mrożenie warstw, wyłączanie warstw z procesó renderowania
 10. Podstawy pracy ze światłami
  • typy oświetlenia i ich stosowanie
  • światło słoneczne
  • światłą sztuczne
  • podstawowe parametry oświetlenia
  • Podstawy pracy z kamerą
   • rodzaje kamer
   • ustawianie kamer w scenie i widoku z kamery
   • ustawianie podstawowych parametrów kamery
  • Podstawy animacji
   • formaty filmowe i formaty zapisu
   • ustawianie długości sceny
  • Tworzenie i dodawanie materiałów materiałów
   • budowanie materiałów prostych
   • zasady tworzenia materiałów złożonych
   • materiały typu Mray
  • Wprowadzenie do renderowania

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia odbywające się w dni robocze (łącznie w ciągu pięciu dni).

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 40
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)