Rhino – szkolenie

rhino ceros rhinoceros

O szkoleniu Rhino

To szkolenie jest wprowadzeniem do projektowania parametrycznego przy użyciu Rhino firmy Rhinoceros.

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Zapoznanie z interface-m programu
 • Wprowadzenie do różnych typów geometrii w Rhino
 • Podstawowe zasady tworzenia geometrii
 • Modelowanie precyzyjne, zgodnie z rysunkiem technicznym detalu.
 • Modelowanie z wykorzystaniem powierzchni i krzywych
 • Modelowanie bryłowe
 • Organizowanie obiektów w warstwy

Ponadto, szkolenie może zostać rozszerzone o następujące zagadnienia.

 • Krzywe i ciągłość powierzchni
 • Narzędzia deformacji
 • Tworzenie makr i sktyptów
 • Surface evaluation
 • Obsługa bloków w Rhino
 • Praca z obiektami sitkowymi
 • Wymiana danych z innymi programami, eksportowanie plików

Informacje organizacyjne

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 20