Oferta kursów i szkoleń / Grafika 3D : Sketchup

Informacje organizacyjne

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 20
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Chłodna 64, lok. 407

Cena szkolenia: 1400 zł

Czym jest Sketchup?

Sketchup jest oprogramem, który wspiera komputerowe projektowanie dzięki funkcjonalności modelowania parametrycznego. Pozwala także na twrzenie wizualizacji koncepcyjnych, których wyraz można wzbogacić posługując się zewnętrznymi silnikami rendarującymi np.: Kerkythea, Luxerender

Dla kogo?

Sketchup jest najczęściej wykorzystywany w zastosowaniach zawodowych, na potrzeby tworzenia rysunków złożeniowych, wykonawczych z wymiarowaniem oraz jako program do wciągania modeli w przestrzeń 3D, któ©a następnie ma być renderowana w silnikach renderujących umożliwiających uzyskanie fotorealistycznego efektu.

Czego nauczamy?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do:

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do programu:
  • omówienie interfejsu
  • nauka posługiwania się podstawowymi narzędziami interfejsu
  • włączanie pluginów dodanych do programu
  • właściwości programu
 2. Rysowanie podstawowych obiektów:
  • kreślenie obiektów płaskich za pomocą narzędzi rysowania: Prostokąt, Okrąg, Wielokąt, Linia, Łuk, Ręczne szkicowanie,
  • kreślenie obiektów płaskich z wykorzystaniem plugin- ów
  • rysowanie prostych brył (prostopadłościan, walec, graniastosłup, ostrosłup, sfera, stożek itp.)
  • operacje narzędziami pomocniczymi rysowania obiektów: Zaznaczanie, Kopiowanie, Przesuwanie, operacje kamerami, określanie kierunku rysowania po osi)
  • stosowanie linii kontrukcyjnych
  • tworzenie przekrojów
  • narzędzia grupowania i tworzenia komponentów
 3. Modelowanie:
  • modelowanie obiektów narzedziami: Przesuń, Obrót, Wyciągnij, Wyciągnij wzdłuż, Skala, Odsunięcie
  • modelowanie poprzez edycję wierzchołków, krawędzi i płaszczyzn
  • modelowanie obiektów poprzez użycie narzędzia Przecięcie
  • tworzenie terenu za pomocą narzędzi Piaskownica
 4. Materiały i tekstury:
  • korzystanie z gotowej biblioteki materiałów
  • tworzenie własnych materiałów
  • dodawanie tekstur do obiektów
 5. Oświetlenie i kamery:
  • światło i zarządzanie ustawieniami słońca i cieni
  • wykorzystanie narzędzi Kamera do usprawnienia pracy podczas tworzenia obiektów i scen
  • tworzenie widoków z kamery, zmiana kąta widzenia
  • animacje
 6. 6. Import i eksport do innych formatów.
 7. 7. Narzędzia wsparcia projektowego.
 8. 8. Warstwy, wymiary.

 

Przewiń stronę do góry