Oferta kursów i szkoleń / Grafika 2D : Photoshop od podstaw

Informacje organizacyjne

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 30
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Chłodna 64, lok. 407

Cena kursu: 1440 zł

O Photoshopie

The Photoshop to oprogramowanie służące do edycji zdjęć i grafiki 2D.

Jest najbardziej popularnym, komercyjnym programem wykorzystywanym przez entuzjastów i profesjonalistów .

W Photoshop-ie można:

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej lub hobbystycznej potrzebują biegle przetwarzać grafikę 2D, w celu uzyskania możliwie najlepszego efektu w najkrótszym czasie.

Czego nauczamy?

Nauczamy posługiwania się szerokim wachlarze możliwości, które daje Photoshop, w celu realizacji projektów hobbystycznych lub profesjonalnych.

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do grafiki komputerowej
  • Grafika rastrowa i wektorowa – specyfika, podobieństwa i różnice.
  • Najpopularniejsze formaty graficzne.
  • Rozdzielczość obrazów.
  • Modele kolorystyczne RGB, CMYK, LAB, HSB.
 2. Interfejs programu Adobe Photoshop
  • Arkusz roboczy Photoshopa.
  • Personalizacja interfejsu – paski, okna, dokery, skróty.
  • Otwieranie, zapisywanie i opcje dokumentu PSD.
  • Linijki, siatka, prowadnice – ustawienia.
  • Definiowanie wielkości i rozdzielczości obrazu.
  • Definiowanie wielkości obszaru roboczego.
  • Przygotowanie obrazu do druku i na stronę WWW.
 3. Podstawy pracy z plikami graficznymi
  • Kadrowanie.
  • Zmiana wielkości obszaru roboczego.
  • Zmiana trybu kolorów i rozdzielczości obrazów.
  • Prostowanie obrazów.
  • Zszywanie obrazów.
  • Zapisywanie obrazu do druku i na stronę www.
 4. Technika pracy na warstwach
  • Obiekty i warstwy.
  • Tworzenie nowych warstw – Kopiowanie, Usuwanie, Zmiany kolejności warstw.
  • Blokowanie przezroczystości, położenia, pikseli.
  • Łączenie warstw, spłaszczanie obrazka.
  • Zmiana przezroczystości między warstwami.
  • Wyrównywanie warstw.
  • Zarządzanie warstwami za pomocą zestawów (folderów).
  • Style warstwy, grupowanie i transformacje warstw.
 5. Selekcje
  • Podstawowe narzędzia selekcyjne i ich ustawienia.
  • Operacje na selekcjach: Wtapianie, Wygładzanie, Rozszerzanie, Zawężanie, Transformacja swobodna.
  • Zapisywanie zaznaczenia w kanale.
  • Zaznaczanie pikseli podobnych i powiększanie automatyczne zaznaczenia.
  • Zaznaczanie zakresu koloru.
  • Przenoszenie selekcji i warstw między obrazami.
  • Wypełnianie selekcji i obrys.
 6. Podstawowe narzędzia malarskie
  • Pędzel, Ołówek, Gumka.
 7. Praca z tekstem
  • Formatowanie tekstu.
  • Praca z tekstem akapitowym.
  • Efekty tekstowe.
 8. Podstawy edycji i tonowania obrazu
  • Rozjaśnianie, ściemnianie, nasycanie, wysycanie, smużenie.
  • Narzędzia Pieczątka (Stamp Tool), Łatka i inne...
  • Omówienie kanałów.
  • Praca z obrazem czarno-białym.
  • Funkcje i narzędzia retuszerskie.
 9. Korekta kolorystyczna obrazu
  • Automatyczna korekta obrazów.
  • Praca na poziomach jasności i Histogramie.
  • Korygowanie poziomów jasności za pomocą Curves.
  • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Hue-Saturation.
  • Zmiana kolorów, nasycenia, jasności za pomocą Replace Color.
  • Filtrowanie korekcyjne i destrukcyjne.
 10. Ścieżki – tworzenie i edycja
  • Przekształcanie ścieżek w selekcje i odwrotnie.
  • Narzędzia do edycji ścieżek.
  • Praca na węzłach.
 11. Projekt reklamowy w formacie rastrowym
  • Przykładowe efekty specjalne.

 

Przewiń stronę do góry