Oferta kursów i szkoleń / Grafika 3D : Blender, cz. 2

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia odbywające się w dni robocze (cztery kolejne dni).

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: zaawansowane

Ilość jednostek dydaktycznych: 20

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Chłodna 64, lok. 407

Cena kursu: 1400 zł

Czym jest Blender?

Blender to przyjazny użytkownikowi program open-source (darmowy) umożliwiający tworzenie grafiki w przestrzeni 3D generowanej przez komputer.

W Blenderze można stworzyć:

Program posiada doskonale opisane skróty klawiaturowe, dzięki którym praca w nim jest bardzo efektywna.

Dla kogo?

Blendera używają profesjonalni graficy 3D, architekci wnętrz, projektanci. Blenderem wspierają się także graficy 2D.

W pracy polegającej na tworzeniu grafiki 3D i animacji znajdą Państwo ciekawy temat do studiów, eksperymentów, kreatywnej zabawy lub komercyjnego realizowania projektów.

Czego nauczamy?

Celem szkolenia jest nauczenie tworzenia kompleksowych projektów grafiki 3D z ukierunkowaniem na animację komputerową.

Program zajęć

 1. importowanie i eksportowanie z i do formatów obcych np. DirectX, Wavefront, 3D studio...
 2. tworzenie bardziej złożonych obiektów
 3. praktyczne wykorzystanie modyfikatorów
 4. deformacje obiektów
 5. praca z krzywymi i obiektami generowanymi z krzywych
 6. praca z podkładem graficznym
 7. wypiekanie na teksturach
 8. subsuface scattering (SSS)
 9. praca z warstwami a renderowanie
 10. grupowanie obiektów
 11. operacje boollen-owskie na prostych obiektach
 12. systemy cząsteczkowe
 13. animowanie obiektów za pomocą klatek kluczowych
 14. animacja za pomocą shape_keys
 15. animacja z wykorzystaniem kości
 16. animacja z wykorzystaniem driver-ów
 17. praca z kamerami
 18. animowanie kamery po ścieżce ruchu
 19. zewnętrze silniki renderujące Luxrender i Yafaray
 20. postprocesing – compositing, efekty specjalne w Blenderze i montaż materiałów filmowych
 21. keying/bluebox/greenscreen
 22. efektywne przenoszenie projektów między komputerami
Przykłady produkcji wykonanych w Blenderze.

 

Przewiń stronę do góry