Oferta kursów i szkoleń / Grafika 3D : AutoCAD

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia odbywające się w dni robocze lub weekendy

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 35
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Chłodna 64, lok. 407

Cena szkolenia: 2670 zł (możliwe upusty)

O Autocad

Programem służącym do:

Dla kogo?

Program wykorzystywany przez większości biur projektowych bez względu na branże. Znajduje szerokie zastosowanie w architekturze, inżynierii, wzornictwie przemysłowym, obsłudze urządzeń przemysłowych i metrologicznych. Stał się nieodzownym elementem w procesach produkcyjnych.

Czego nauczamy?

Nauczamy obsługi Autocad w wersji 2013 - 2015 oraz najnowszej.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do:

Program zajęć

 1. Modelowanie obiektów 3D:
  • bryły typu Primitives,
  • bryły przekształcane z obiektów 2D,
  • bryły siatkowe,
  • obiekty siatkowe,
  • obiekty powierzchniowe,
  • obiekty tworzone w oparciu o kształty.
 2. Edycja obiektów bryłowych:
  • edycja brył poprzez wyciąganie krawędzi i punktów,
  • edycja brył poprzez oddziaływanie narzędziami Zmiana,
  • edycja ścianek brył,
  • edycja brył poprzez operacje Boolean’owskie,
  • inne techniki modelowania brył,
  • zamiana brył typu Primitives na bryły siatkowe i brył siatkowych na bryły typu Primitives,
  • wygładzanie brył siatkowych,
  • modelowanie brył siatkowych poprzez operacje na ściankach, krawędziach i wierzchołkach,
  • zamiana obiektów bryłowych na siatki.
 3. Modelowanie siatek.
 4. Stosowanie narzędzi Zmiana 3D.
 5. Tworzenie przekrojów i rzutów.
 6. Praca ze światłami:
  • światło słoneczne ustawienia parametrów,
  • światło równoległe,
  • światło punktowe – żarówka,
  • reflektor,
  • różnice pomiędzy predefiniowanymi typami świateł,
  • sterowanie ogólnymi parametrami światła doświetlającego scenę,
  • efekty rozmywania wyostrzania krawędzi obiektów,
  • praca z cieniami,
  • korzystanie z predefiniowanej listy źródeł sztucznego oświetlenia.
 7. Tworzenie materiałów:
  • tworzenie materiałów prostych,
  • tworzenie materiałów złożonych,
  • zaawansowane techniki tworzenia materiałów,
  • modelowanie wypukłości przy użyciu materiałów złożonych,
  • sposoby rzutowania materiału na powierzchnię.
 8. Zasady renderingu i zapisywania w formatach rastrowych:
  • renderowanie na poziomie rzutni,
  • renderowanie na poziomie okna,
  • zapisywanie obrazu do plików rastrowych,
  • renderowanie obrazów do plików rastrowych z wykorzystaniem kanału alfa,
  • zasady tworzenia scen filmowych,
  • omówienie technik zapisów filmowych,
  • omówienie formatów zapisów filmowych,
  • sterowanie jakością obrazu przy zapisie pliku filmowego,
  • ustawienie degradacji podczas zapisu filmowego.
Przykład wizualizacji przkroju budynku
Wizualizacja budunku - przekrój
Przykład wizualizacji budynku
Wizualizacja budunku - exterior
Przykład wizualizacji budynku
Wizualizacja budunku - przekrój

 

Przewiń stronę do góry