Oferta kursów i szkoleń / Grafika 2D : AutoCAD

Informacje organizacyjne

Przyjmujemy zgłoszenia na zajęcia odbywające się w dni robocze (w ciągu łącznie 7 dni).

Tryb zajęć: szkolenie otwarte

Poziom zaawansowania: od podstaw

Ilość jednostek dydaktycznych: 35
(godziny zajęć zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami kursu)

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Chłodna 64, lok. 407

Cena szkolenia: 2670 zł (możliwe upusty)

Czym jest AutoCAD?

Dla kogo?

Program znajduje szerokie zastosowanie w większości biur projektowych bez względu na branże. Znalazł szerokie zastosowanie w architekturze, inżynierii, wzornictwie przemysłowym, obsłudze urządzeń przemysłowych i metrologicznych. Stał się nieodzownym elementem w procesach produkcyjnych.

Czego nauczamy?

Nauczamy obsługi Autocad w wersji 2013 - 2015.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika kursu do:

Program zajęć

  1. Nauka kreślenia w oparciu o układy współrzędnych.
  2. Zasady posługiwania się narzędziami rysowania.
  3. Wykorzystanie narzędzi Zmiana i Punktów śledzenia do modyfikacji obiektów i przyspieszenia pracy.
  4. Stosowanie narzędzi Zmiana ukrytych tylko pod skrótami klawiszowymi.
  5. Tworzenie własnych stylów wymiarowych i wymiarowanie obiektów.
  6. Tworzenie własnych stylów tekstowych, praca z tekstem jednowierszowym i akapitowym. Edytowanie, formatowanie i zmiana tekstu na obiekty graficzne.
  7. Techniki tworzenia i edycji opisów.
  8. Tworzenie, wstawianie, edycja bloków. Tworzenie zestawień wstawionych bloków.

Opis programu Autocad

 

Przewiń stronę do góry